Iniciativa per Catalunya (IC)

De Europe Politique
Période 1987-1995
Nom Iniciativa per Catalunya (IC) Initiative pour la Catalogne
Positionnement Extrême gauche
Idéologie marxisme
Composantes 1987-1995
1987-1995
1987-1989
1993-1995
Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)
Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)
Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)
Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC)
Site Internet


Historique

Branche catalane d'Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya (IC) devient en 1995 Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV).