Amsterdamska Koalicija (AK)

De Europe Politique
Scrutin Élections européennes 2019 Pologne
Nom Amsterdamska Koalicija (AK)
Traduction Coalition d'Amsterdam
Positionnement
Idéologie Istarski Demokratski Sabor / Dieta Democratica Istriana (IDS/DDI): Valter Flego
Građansko-Liberalni Savez (GLAS): Jozo Radoš
Hrvatska Stranka Umirovljenika (HSU): Silvano Hrelja
Hrvatska Seljačka Stranka (HSS)
[[]]: Tea Mičić Badurina
Hrvatski Laburisti - Stranka Rada (HL): Mira Morović
Composantes
Site Internet