Amsterdamska Koalicija (AK)

De Europe Politique
Révision de 29 mai 2019 à 09:21 par Ldeboissieu (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Scrutin Élections européennes 2019 Pologne
Nom Amsterdamska Koalicija (AK)
Traduction Coalition d'Amsterdam
Positionnement
Idéologie Istarski Demokratski Sabor / Dieta Democratica Istriana (IDS/DDI) de Boris Miletić: Valter Flego
Građansko-Liberalni Savez (GLAS) de Anka Mrak-Taritaš: Jozo Radoš, Diana Topčić-Rosenberg,Anka Mrak-Taritaš
Hrvatska Seljačka Stranka (HSS) de Krešo Beljak: Zoran Bahtijarević (apparenté), Damir Novotny, Krešo Beljak
Hrvatska Stranka Umirovljenika (HSU): Silvano Hrelja
Primorsko Goranski Savez (PGS): Tea Mičić Badurina
Demokrati (D) de Mirando Mrsić: Marina Gradišer (apparenté)
Hrvatski Laburisti - Stranka Rada (HL): Mira Morović
Composantes
Site Internet