Stronnictwo Demokratyczne (SD)

De Europe Politique
Révision de 7 mai 2019 à 20:45 par Ldeboissieu (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
pl-sd.gif
Période 1939-...
Nom Stronnictwo Demokratyczne (SD)
Traduction Parti démocratique
Positionnement Centre
Idéologie Libéralisme
Coalition électorale 1952-1957
1957-1983
1983-1989
1997
2001
2009
Frontu Narodowego (FN)
Frontu Jedności Narodu (FJN)
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)
KW Unia Wolności (UW)
KW SLD-UP
Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PdP-CL)
Affiliation internationale
Affiliation européenne 2009 Parti Démocrate Européen (PDE)
Parlement européen
Site Internet http://www.sd.pl


Chronologie

Date Évènement
2009
08/05
Adhère au Parti Démocrate Européen (PDE).
2009
21/02
Congrès: Paweł Piskorski (parlementaire européen ex-Platforma Obywatelska) élu président.
1939
15-16/04
Création du Stronnictwo Demokratyczne (SD) à partir de clubs locaux