Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)

De Europe Politique
pl-awsp.gif - pl-aws.gif
Période 1996-2001
Nom 1996
2001
Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)
Action électorale Solidarité
Action électorale Solidarité de droite
Positionnement Droite
Idéologie démocratie chrétienne, national-catholicisme
Composantes Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS-AWS)
Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD)
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
Site Internet


Fondateurs le 8 juin 1996

parti/association/syndicat signataire
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) Marian Piłka
Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR) Stanisław Węgłowski
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)[1] Krzysztof Król
Koalicja Ludowo-Niepodległościowa (KLN) Zbigniew Wrzesiński
Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy (ChD-SP) Andrzej Owsiński
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL) Stanisław Leś
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform - Solidarni w Wyborach (BBWR-SW) Jerzy Wuttke
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND) Bogusław Kowalski
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD) Janusz Steinhoff
Stronnictwo Polityki Realnej (SPR) Mariusz Dzierżawski
Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP) Romuald Szeremietiew
Nowa Polska (NP) Andrzej Anusz
Ruch Stu (RS) Jerzy Grohman
Prawica Narodowa (PN) Krzystof Kawęcki
Inicjatywa Integracyjna - Obóz Patriotyczny (II-OP) Wojciech Dobrzyński (ex-PC)
Partia Konserwatywna (PK) Wojciech Rzewuski
Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP) Jacek Stróżyński
Zjednoczenie Polskie (ZP) Piotr Wójcik
Porozumienie Centrum (PC) Jarosław Kaczyński
Instytut Lecha Wałęsy (ILW) Andrzej Zakrzewski
NSZZ Solidarność Janusz Tomaszewski
Jacek Rybicki
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) Adam Bielan
  1. quittera la coalition, au sein de laquelle se maintiendra une Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP) dissidente


Élus en 1997

parti/association/syndicat élus
NSZZ Solidarność 60
NSZZ RI Solidarność 2
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) 25
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) 14
Porozumienie Centrum (PC) 14
Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP) 10
Ruch "Solidarni w Wyborach" (SwW) 6
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD) 5
Nowa Polska (NP) 6
Ruch Stu (RS) 4
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL) 3
Koalicja Konserwatywna (KK) 2
Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP) 1
Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy (ChD-SP) 1
Prawica Narodowa (PN) 1
Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP) 1
Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR) 1
Liga Republikańska 1
Liga Polska 1
Liga Krajowa/Liga Miejska 6 (+ 1 PChD)
Forum Samorządowe 2
Klub Burmistrzów 1
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) 1
Krajowy Zespół Elekcyjny (KZE) 5
Instytutu Lecha Wałęsy (ILW) 1 (+ 1 KZE)
Związek Sybiraków 1
Stowarzyszenie "Integracja Europy" 1
Forum Prawicy Powiatu Gostyńskiego 1
Gdański Komitet Obywatelski 1
Stowarzyszenie "Rodzina Polska" 4
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 13
Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 1
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1
Gdańskie Stowarzyszenia Katolickie 1
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 1
sans étiquette 2


Répartition interne des votes en 1999

parti/association/syndicat voix[1]
NSZZ Solidarność 25%
Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS-AWS) 23%
Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD) 16%
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)[2] 16%
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) 16%
Polska Federecja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich 2%
autres 2%
  1. Source : http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/rsaws.htm
  2. quitte la coalition le 18/03/2001