Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)

De Europe Politique
Période 1995-1997
Nom Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV) Initiative pour la Catalogne - Les Verts
Positionnement Extrême gauche
Idéologie marxisme, post-marxisme, écologie
Composantes Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC)
Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC)
Site Internet


Historique

Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV) est la branche catalane d'Izquierda Unida (IU).


La coalition éclate en 1997-1998 :