Ruch Chrześcijańsko-Narodowy "Akcja Polska" (AP)

De Europe Politique
Période 1992-1995
Nom Ruch Chrześcijańsko-Narodowy "Akcja Polska" (AP)
Traduction Mouvement chrétien-national "Action polonaise"
Positionnement Extrême droite
Idéologie national-catholicisme
Coalition électorale 1993 Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR)
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
1992
30/07
l'aile pro-Jan Olszewski du Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) fonde le Ruch Chrześcijańsko-Narodowy "Akcja Polska" (AP) : Antoni Macierewicz
1995
16/12
participe à la création du Ruch Odbudowy Polski (ROP)