Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1991

De Europe Politique
Période 1991-1999
Nom Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) Alliance de la gauche démocratique
Positionnement Gauche
Idéologie social-démocratie
Composantes 1991
1991
1993
1993
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
Ruch Ludzi Pracy (RLP)
Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
Polska Partia Zielonych (PPZ)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
...
Site Internet