Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh)

De Europe Politique
Période 1989-1997
Nom 1989
1992
Polskie Stronnictwo Ludowe - Solidarność (PSL-S)
Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh)
Parti paysan polonais - Solidarité
Parti chrétien-paysan
Positionnement Droite
Idéologie agrarianisme, christianisme conservateur
Coalition électorale 1991
1993
1996
Ruch Ludowy "Porozumienie Ludowe" (PL)
Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (KKWO)
Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

nom Date Évènement
PSL-S 1989
??/09
création du Polskie Stronnictwo Ludowe - Solidarność (PSL-S)
SLCh 1992
16-17/05
devient le Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh)
1997
12/01
participe à la création du Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)