Nom estonien : Seimas
Mode de scrutin : mixte sans compensation (proportionnel de liste et majoritaire uninominal à deux tours)

 

 

 
Parti Sièges
RP
Sièges
MAJ
Sièges
Total
Remarque
LSDP
DP
DK
LVŽS
LiCS
LRLS
TS-LKD
LLRA
TT
LŽP


 
Lietuvos Socialdemokratų Partija
Darbo Partija
Drąsos Kelias
Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga
Liberalų ir Centro Sąjunga
Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija
Partija Tvarka ir Teisingumas
Lietuvos Žaliųjų Partija (candidat indépendant)
autres candidats indépendants
sièges non attribués
 
15
17
7
0
0
7
13
5
670
22
12
0
1
0
3
20
3
5
1
2

69
37
29
7
1
0
10
33
8
11
1
2
2
141

NI
1 LSDPF / 1 NI

 
Premier ministre   Majorité
Algirdas Butkevičius LSDP   LSDP
    DP
    TT
    LLRA
 
Parti Sièges
RP
Sièges
MAJ
Sièges
Total
Remarque
FRONTAS
LSDP
NS
DP
LVLS
TPP
LiCS
LRLS
TS-LKD
LLRA
TT

 
Fronto Partija - Frontas
Lietuvos Socialdemokratų Partija
Naujoji Sąjunga - Socialliberalai
Koalicija Darbo Partija + jaunimas (Leiboristų Partija)
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga
Tautos Prisikėlimo Partija
Liberalų ir Centro Sąjunga
Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija
Partija Tvarka ir Teisingumas
candidats indépendants
 
0
10
0
8
0
13
5
5
18
0
11

70
0
15
1
2
3
3
3
6
27
3
4
4
71
0
25
1
10
3
16
8
11
45
3
15
4
1411 LSDPF / 2 TPPF / 1 LiCSF
 
Premier ministre   Majorité
Andrius Kubilius TS-LKD   TS-LKD
    LRLS
    LiCS
    TPP
 
Parti Sièges
RP
Sièges
MAJ
Sièges
Total
Remarque
LSDP
NS
DP
VNDS
LiCS
LKD
KKSS
TS
LLRA
LD
UTL

 
Lietuvos Socialdemokratų Partija
Naujoji Sąjunga - Socialliberalai
Darbo Partija
Valstiečių ir Naujosios Demokratijos Partijų Sąjungos
Liberalų ir Centro Sąjunga
Lietuvos Krikščionys Demokratai
Krikščionių Konservatorių Socialinė Sąjunga
Tėvynės Sąjunga
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija
Liberalų Demokratų Partija
Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą"
candidats indépendants
 
9
7
22
5
7
0
0
11
0
9
0

70
11
4
17
5
11
0
0
14
2
1
1
5
71
20
11
39
10
18
0
0
25
2
10
1
5
141
A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija "Už Darbą Lietuvai" (UDL)
A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija "Už Darbą Lietuvai" (UDL)Rolando Pakso koalicija "Už Tvarką ir Teisingumą" (UTT)
Rolando Pakso koalicija "Už Tvarką ir Teisingumą" (UTT)

1 LSDPF / 1 DPF / 1 LiCF / 1 TSF / 1 NI
Premier ministre   Majorité
2004-2006
Algirdas Brazauskas LSDP   LSDP
    NS
    DP
    VNDS
2006
Algirdas Brazauskas LSDP   LSDP
    DP
    LVLS
2006-2008
Gediminas Kirkilas LSDP   LSDP
    PDP*
    LVLS
    LiCS

* Pilietinės Demokratijos Partija (PDP), DP diss.

 
Parti Sièges
RP
Sièges
MAJ
Sièges
Total

Groupes
SDK
LRS
LDDP
LSDP
NDP
NS
LVP
LLRA
LCS
LLS
MKDS
LKDP
NKS
TS-LK
LTS
KDS
LLaS
JL

 
Algirdo Brazausko Socialdemokratinė Koalicija
SDK - Lietuvos Rusų Sąjunga
SDK - Lietuvos Demokratinė Darbo Partija
SDK - Lietuvos Socialdemokratų Partija
SDK - Naujosios Demokratijos Partija
Naujoji Sąjunga - Socialliberalai
Lietuvos Valstiečių Partija
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija
Lietuvos Centro Sąjunga
Lietuvos Liberalu Sajunga
Moderniųjų Krikščionių Demokratų Sąjunga*
Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija
Nuosaikiųjų Konservatorių Sąjunga
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Konservatoriai
Lietuvių Tautininkų Sąjunga
Krikščionių Demokratų Sąjunga
Lietuvos Laisvės Sąjunga
"Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga
candidats indépendants
 

3
12
12
1
17
0
0
0
15
2
0
0
8
0
0
0
0

70

0
14
7
2
11
4
2
2
18
1
2
1
1
0
1
1
1
3
71

3
26
19
3
28
4
2
2
33
3
2
1
9
0
1
1
1
3
141
Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija
Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija
Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija
Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcija
Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija (NSF)
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcija
Jungtinė frakcija LCS, MDKS, LLRA (JF)
Jungtinė frakcija LCS, MDKS, LLRA (JF)
Liberalų frakcija
Jungtinė frakcija LCS, MDKS, LLRA (JF)
NI
NI
Tėvynės Sąjungos - konservatorių frakcija

NI
NI
NI
1 NI / 1 JF / 1 NSF
 

* À la représentation proportionnelle, un élu sur liste NS et un élu sur liste LLS.

Premier ministre   Majorité
2000-2001
Rolandas Paksas LLS   LLS
    LCS
    MKDS
    LLRA
    NS
2001-2004
Algirdas Brazauskas LSDP   LSDP
    LRS
    LDDP
    VNDS
    NS
 
Parti Sièges
RP
Sièges
MAJ
Sièges
Total

Groupes
LRS
LDDP
LSDP
LMP
LVP
LLRA
LCS
LLS
LDP
LTS
LKDP
LPKTS
TS-LK
KDS
JL

 
Lietuvos Rusų Sąjunga
Lietuvos Demokratinė Darbo Partija
Lietuvos Socialdemokratų Partija
Lietuvos Moterų Partija
Lietuvos Valstiečių Partija
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija
Lietuvos Centro Sąjunga
Lietuvos Liberalu Sajunga
Lietuvos Demokratų Partija
Lietuvių Tautininkų Sąjunga
Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija
Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjunga
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Konservatoriai
Krikščionių Demokratų Sąjunga
Lietuvių nacionalinė partija "Jaunoji Lietuva"
candidats indépendants
sièges non attribués
0
10
7
0
0
0
9
0
0
0
11
0
33
0
0


70
0
2
5
1
1
1
4
1
2
1
5
1
37
1
1
4
4
71
0
12
12
1
1
1
13
1
2
1
16
1
70
1
1
4

141

Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija
Socialdemokratų frakcija
Jungtinė frakcija
Nepriklausoma frakcija
Nepriklausoma frakcija
Centro frakcija
Liberalių reformų frakcija
1 Centro frakcija / 1 NI
Jungtinė frakcija
Krikščionių demokratų frakcija
NI
Tėvynės Sąjungos - Lietuvos konservatorių frakcija
Jungtinė frakcija
Jungtinė frakcija
1 NI / 2 Liberalių reformų frakcija / 1 Jungtinė frakcija

 
Premier ministre   Majorité
1996-1999
Gediminas Vagnorius TS-LK   TS-LK
    LKDP
    LCS
1999
Rolandas Paksas TS-LK   TS-LK
    LKDP
    LCS
1999-200
Andrius Kubilius TS-LK   TS-LK
    LKDP
    LCS
 
Parti Sièges
RP
Sièges
MAJ
Sièges
Total

Groupes
LDDP
LSDP
LLeS

LCJ
LLS
LDP
LKDP
LPKTS
SK
LS
LRPC
NP
LTS
LKDS
JL
 
Lietuvos Demokratinė Darbo Partija
Lietuvos Socialdemokratų Partija
Lietuvos Lenkų Sąjunga
Albinas Vaižmužis (candidat indépendant)
Lietuvos Centro Judėjimas
Lietuvos Liberalu Sajunga
Lietuvos Demokratų Partija
Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija
Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjunga
Sąjūdžio Koalicija
Lietuvos Sąjūdis
Lietuvos Respublikos Piliečių Chartija
Nepriklausomybės Partija
Lietuvių Tautininkų Sąjunga
Lietuvos Krikščionių Demokratų Sąjunga
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga "Jaunoji Lietuva"
 
36
5
2

0
0
LKDP
10
LKDP
17
SK
SK
0
0
JL
0
70
37
3
2
1
2
0
0
6
2

11
2
1
3
1
0
71
73
8
4
1
2
0
0
16
2
17
11
2
1
3
1
0
141
Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
Lietuvos lenkų sąjungos frakcija
NI
NI


Krikščionių demokratų frakcija
Krikščionių demokratų frakcija
Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcija
Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcija
1 Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcija / 1 NI
Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcija
Lietuvių tautininkų sąjungos frakcija
NI

 
Premier ministre   Majorité
1992-1993
Bronislovas Lubys

-

  LDDP
1993-1996
Adolfas Šleževičius LDDP   LDDP
1996
Laurynas Stankevičius LDDP   LDDP
 

 

 

Source: Lietuvos Respublikos Vyriausioji Rinkimų Komisija (données retravaillées par mes soins)

 

 

 


 

France Politique
Le portail de la politique française : élections, partis, histoire...
www.france-politique.fr
iPolitique
L'encyclopédie en ligne des idées et des idéologies politiques
www.ipolitique.fr
Gaullisme
Centre d'information sur le gaullisme et les mouvements gaullistes
www.gaullisme.net
France Républicaine
Portail de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale
www.france-republicaine.fr

 

06/03/19