Nom polonais: Sejm
Mode de scrutin: proportionnel de liste

 

 

 
Parti Remarques
RAZEM
SLD
TR
PSL
N
PO
PR
PiS
SP
KUKIZ
KORWiN
Partia Razem
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Twój Ruch (ex-RP)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Nowoczesna
Platforma Obywatelska
Polska Razem
Prawo i Sprawiedliwość
Solidarna Polska
Kukiz'15
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja

Zjednoczona Lewica (ZL)
Zjednoczona Lewica (ZL)Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość

 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
Beata Szydło PiS   PiS
    PR
    SP
 
Parti Remarques
PPP
SLD
PSL
RP
PO
PJN
PiS
NP
Polska Partia Pracy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Polskie Stronnictwo Ludowe
Ruch Palikota
Platforma Obywatelska
Polska Jest Najważniejsza
Prawo i Sprawiedliwość
Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke (UPR diss.)
listes Polska Partia Pracy - Sierpień 80 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
2011-2014
Donald Tusk PO   PO
    PSL
2014-2015
Donald Tusk PO   PO
    PSL
 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
Donald Tusk PO   PO
    PSL
 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
2005-2006
Kazimierz Marcinkiewicz PiS   PiS
2006
Kazimierz Marcinkiewicz PiS   PiS
    LPR
    SO
2006-2007
Jarosław Kaczyński PiS   PiS
    LPR
    SO
 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
2001-2003
Leszek Miller SLD   SLD
    UP
    PSL
2003-2004
Leszek Miller SLD   SLD
    UP
2004-2005
Marek Belka SLD   SLD
    SDPL*
    UP
    PSL**

* Socjaldemokracja Polska (SDPL): scission du SLD.
** Soutien sans participation.

 
Parti Remarques
SdRP
UP
KPEiR
PSL
UW
SOL
RI-SOL
PSL-PL
PChD
PC
SKL
ZChN
KPN-OP
BdP
ROP
UPR
KPEiR RP
SO
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
Unia Pracy
Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów
Polskie Stronnictwo Ludowe
Unia Wolności
NSZZ Solidarność
NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe
Partia Chrześcijańskich Demokratów
Porozumienie Centrum
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny
Blok dla Polski
Ruch Odbudowy Polski
Unia Polityki Realnej
Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
Samoobrona
coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
coalition Akcja Wyborcza "Solidarność" (AWS)
 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
1997-2000
Jerzy Buzek AWS   AWS
    UW
2000-2001
Jerzy Buzek AWS   AWS
 
Parti Remarques
SdRP
UP
PSL
UD
KLD
SOL
BBWR
PC
PSL-PL
PChD
PK
SLCh
FPP
ZChN
RdR
PFChD
AP
GCh-D
SOL80
PW
UPR
KPN
PX
SO
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
Unia Pracy
Polskie Stronnictwo Ludowe
Unia Demokratyczna
Kongres Liberalno-Demokratyczny
NSZZ "Solidarność"
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Porozumienie Centrum
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe
Partia Chrześcijańskich Demokratów
Partia Konserwatywna
Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie
Federacja Polskiej Przedsiębiorczości
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
Ruch dla Rzeczypospolitej
Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne
Ruch Chrześcijańsko-Narodowy "Akcja Polska"
Górnośląska Chrześcijańska Demokracja
Solidarność 80
Partia Wolności
Unia Polityki Realnej
Konfederacja Polski Niepodległej
Partia X
Samoobrona
coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
coalition Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (KKWO)
coalition Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (KKWO)
coalition Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (KKWO)
coalition Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (KKWO)
coalition Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna" (KKWO)
coalition Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR)
coalition Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR)
coalition Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR)
coalition Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR)
coalition Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR)
coalition Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdR) 

* Seuil de 5% des suffrages exprimés pour un parti politique et de 8% pour une coalition.

Premier ministre   Majorité
1993-1995
Waldemar Pawlak PSL   PSL
    BBWR
    UP
    SLD
1995-1996
Józef Oleksy SLD   SLD
    PSL
1996-1997
Włodzimierz Cimoszewicz SLD   SLD
    PSL
 
Parti Remarques
SdRP
WUS
UWiL
SP
RDS
PSL


SD
UChS
MN
UD
KLD
PPPP
SOL
PChD


PC
RI-SOL
PSL-S
PSL-M
PFLCh-O
ChDSP
PFChD
ChPP
GCh-D
RAS
ZChN
SOL80
UPR
KPN
PZZ
SKPTŻ
PX
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
Wielkopolska Unia Socjaldemokratyczna (ex-PUS)
Unia Wielkopolan i Lubuszan (Józef Bąk, ex-PUS)
Solidarność Pracy
Ruch Demokratyczno-Społeczny
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jedność Ludowa (Wojciech Mojzesowicz)
Ludowe Porozumienie Wyborcze "Piast" (Władysław Żabiński)
Stronnictwo Demokratyczne
Unia Chrześcijańsko-Społeczna (Eugeniusz Czykwin)
Mniejszość Niemiecka
Unia Demokratyczna
Kongres Liberalno-Demokratyczny
Polska Partia Przyjaciół Piwa
NSZZ "Solidarność"
Partia Chrześcijańskich Demokratów
Związek Podhalan (Andrzej Gąsienica-Makowski)
Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem (Mieczysław Gil)
Porozumienie Centrum
NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Polskie Stronnictwo Ludowe - Solidarność
Polskie Stronnictwo Ludowe - Mikołajczykowskie
Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna"
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy
Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne
Chrześcijańska Partia Pracy
Górnośląska Chrześcijańska Demokracja
Ruch Autonomii Śląska
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
Solidarność 80
Unia Polityki Realnej
Konfederacja Polski Niepodległej
Polski Związek Zachodni
Sojusz Kobiet Przeciw Trudnościom Życia
Partia X
coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
liste Wielkopolsce i Polscelistes Polskie Stronnictwo Ludowe - Sojusz Programowy
groupe parlementaire PSL
groupe parlementaire PSL

liste Komitet Wyborczy Prawosławnych


groupe parlementaire PChD
non-inscrit puis groupe parlementaire PChD
coalition Porozumienie Obywatelskie Centrum (POC)
coalition Porozumienie Ludowe (PL)
coalition Porozumienie Ludowe (PL)
coalition Porozumienie Ludowe (PL)
coalition Porozumienie Ludowe (PL)
coalition Chrześcijańska Demokracja (ChD)
coalition Chrześcijańska Demokracja (ChD)
coalition Chrześcijańska Demokracja (ChD)
avec Ruch Autonomii Śląska (SAS)

coalition Wyborcza Akcja Katolicka (WAK)lié au KPN
lié au KPN
 
Premier ministre   Majorité
1991-1992
Jan Olszewski PC   PC
    PL
    ZChN
1992
Waldemar Pawlak PSL   PSL
1992-1993
Hanna Suchocka UD   UD
    KLD
    PPG*
    PChD
    SLCh**
    PSL-PL***
    ZChN

* Polski Program Gospodarczy (PPG): aile libérale du Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP); forme ensuite un groupe parlementaire commun avec le KLD (Polski Program Liberalny).
** Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh): ex-Polskie Stronnictwo Ludowe - Solidarność (PSL-S)
*** Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL): issu du NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

 

 

Sources: University of Essex (1991, 1993, 1997); Państwowa Komisja Wyborcza (données retravaillées par mes soins)

 

 

 


 

France Politique
Le portail de la politique française : élections, partis, histoire...
www.france-politique.fr
iPolitique
L'encyclopédie en ligne des idées et des idéologies politiques
www.ipolitique.fr
Gaullisme
Centre d'information sur le gaullisme et les mouvements gaullistes
www.gaullisme.net
France Républicaine
Portail de la République indivisible, laďque, démocratique et sociale
www.france-republicaine.fr

 

06/03/19